دکتر آلمن | مخترع و بنیانگذار نانوپلیمرها

دکترآلمن برند شرکت دانش بنیان نانو بسپار فکور، مجموعه ای متشکل از نخبگان نانوفناوری و نانوپلیمر کشور، با پشتوانه و سابقه ۱۹سال فعالیت تولیدی و تحقیقاتی بعنوان بنیانگذار نانوفناوری صنعتی و مخترع، تولیدکننده و بنیانگذار نانوپلیمرها در کشور اعم از نانوافزودنیها، نانومستربچ ها، نانوکامپاندها و واکسهای نانوپلیمری، با هدف کاربردی کردن نانوفناوری و ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات و مصنوعات پلیمری کشور در حال فعالیت میباشد. از افتخارات دیگر دکترآلمن، عضویت مدیران و اعضاء اصلی مجموعه در بنیاد ملی نخبگان و باشگاه پژوهشگران جوان از یکسو و حضور مستمر در دانشگاه ها و پژوهشگاههای معتبر کشور میباشد. 36 اختراع تخصصی منتخب مسابقات ملی و بین المللی اختراعات فاینکس، منطقه ای نوآوری و فناوری خلیج فارس، ملی فن آفرینی شیخ بهایی و ملی علم تا عمل (منتخبین معاونت علمی و فناوری)، خود معرف این مجموعه به عنوان قویترین مجموعه تولیدی-تحقیقاتی کشور در این زمینه میباشد. این شرکت همچنین عضو هیئت مؤسس انجمن صنفی کارفرمایان نانوفناوری کشور و بنیانگذار و مؤسس اولین و تنها تعاونی تامین نیاز دانش بنیان مواد اولیه صنایع تکمیلی کشور میباشد.

به عمل کار برآید، به سخندانی نیست.

“برند دانش بنیان دکـتـر آلـمـن”

مخترع و بنیانگذار نانو پلیمرها

دکترآلمن برند شرکت دانش بنیان نانو بسپار فکور، مجموعه ای متشکل از نخبگان نانوفناوری و نانوپلیمر کشور، با پشتوانه و سابقه ۱۹سال فعالیت تولیدی و تحقیقاتی بعنوان بنیانگذار نانو فناوری صنعتی و مخترع، تولیدکننده و بنیانگذار نانو پلیمرها در کشور اعم از نانو افزودنیها، نانو مستربچ ها، نانو کامپاندها و واکسهای نانو پلیمری، با هدف کاربردی کردن نانو فناوری و ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات و مصنوعات پلیمری کشور در حال فعالیت میباشد. از افتخارات دیگر دکترآلمن، عضویت مدیران و اعضاء اصلی مجموعه در بنیاد ملی نخبگان و باشگاه پژوهشگران جوان از یکسو و حضور مستمر در دانشگاه ها و پژوهشگاههای معتبر کشور میباشد. 36 اختراع تخصصی منتخب مسابقات ملی و بین المللی اختراعات فاینکس، منطقه ای نوآوری و فناوری خلیج فارس، ملی فن آفرینی شیخ بهایی و ملی علم تا عمل (منتخبین معاونت علمی و فناوری)، خود معرف این مجموعه به عنوان قویترین مجموعه تولیدی-تحقیقاتی کشور در این زمینه میباشد. این شرکت همچنین عضو هیئت مؤسس انجمن صنفی کارفرمایان نانوفناوری کشور و بنیانگذار و مؤسس اولین و تنها تعاونی تامین نیاز دانش بنیان مواد اولیه صنایع تکمیلی کشور میباشد.

به عمل کار برآید، به سخندانی نیست.

_

_

_

_

_