نانومستربچهای وان پک

ALMAN PACK | ALL GRADES

نانو مستربچ های وان پک، از جمله محصولات پربازده دکتر آلمن میباشند که هم افزایی افزودنی ها را همراه با ایجاد ارزش افزوده بالا بعلاوه صرفه اقتصادی، برای تولیدکنندگان گرانقدر به ارمغان آورده است.

وان پک به محصولی گفته میشود که توامان جمعی از خواص را یکجا ارائه داده و بسته ای از نیازها را یکجا مرتفع میکند.

وان پک نانو کمک فرایند | شفاف کننده | لیزکننده
وان پک نانو کمک فرایند | آنتی بلاک | آنتی استاتیک
وان پک نانو کمک فرایند | آنتی اکسیدانت
وان پک آنتی یووی | آنتی اکسیدانت
وان پک آنتی باکتریال | آنتی وایرال | آنتی آلگا
وان پک اکسازیست | نشاسته پلیمر
وان پک رنگ| آنتی یووی
وان پک رنگ| آنتی میکروبیال
وان پک نانو کمک فرایند | رنگ
وان پک پی وی سی | افزودنی ها | رنگ

زیرگروه های نانو وان پک :

وان پک نانو کمک فرایند | رنگ

وان پک نانو کمک فرایند | شفاف کننده | لیزکننده

وان پک رنگ| آنتی میکروبیال

وان پک رنگ| آنتی یووی

وان پک نانو کمک فرایند | آنتی بلاک | آنتی استاتیک

وان پک نانو کمک فرایند | آنتی اکسیدانت

وان پک آنتی یووی | آنتی اکسیدانت

وان پک آنتی باکتریال | آنتی وایرال | آنتی آلگا

وان پک اکسازیست | نشاسته پلیمر

وان پک پی وی سی | افزودنی ها | رنگ

کاربردهاصنایع تولیدی لوله و اتصالات پی وی سی، ورق (شیت)، پروفیل درب و پنجره، شیلنگ، دیوارپوش و کفپوش، صنایع تولیدی کفش، پوشاک، قطعات تزریقی، گرانول، مستربچ و کامپاند، فیلم، روکش سیم و کابل و دیگر مصنوعات اکستروژنی

_

_