نانو مستربـچ مشـکی

ALMAN BLACK | ALL GRADES

نانومستربچ مشکی، اولین و تنها مستربچ مشکی نانوگرید نانودیسپرس تولید کشور میباشد که تحت نانو ALMAN BLACK تولید و عرضه میگردد.

دوده (کربن بلک) ذاتا یک نانوذره است، اما در فرایند تولید دوده و بویژه در مستربچ سازی و کامپاندینگ، اگلومره شده و اگر متخصص، به فرمولاسیون و فناوری خاص آن چیره نشده باشد این ماده در محصول نهایی بصورت توده کربنی نمود پیدا میکند و این امر کاهش خواص مکانیکی را در کنار افت شدید پایداری نوری بدنبال خواهد داشت.

نانومستربچ مشکی، مستربچی است شامل 40 الی 55 درصد مخلوط نانودوده تولیدی شرکت دگوسا بنام پرینتکس و تولیدی شرکت کبوت بنام الفتکس و نانودوده نانومودیفاید نانودیسپرس تولیدی دکتر آلمن بنام آلماتکس میباشد. متوسط اندازه ذرات کربن بلک در این نانومستربچ، 20 نانومتر و متوسط سطح ویژه آنها 250 مترمربع بر گرم است.

بهره مندی از تکنیک اختراعی نانودیسپرسینگ در کنار افزودنی هایی از جمله نانو کمک فرایند پلیمری و نانوسازگارکننده ها و ترکیبات آنتی اکسیدانت ایرگانکس و ایرگافوس و آلمنکس در فرایند تولید این نانومستربچ، منجر به ارائه بالاترین خواص مورد انتظار از یک مستربچ مشکی بحاظ خواص مکانیکی و حداکثر حفاظت در برابر اشعه یووی گردیده است.

لوله های تکجداره آبرسانی، دوجداره کاروگیت انتقال آب و فاضلاب، لوله های گازرسانی، ورق ها و قطعات پلیمری، فیلم های دمشی، روکش سیم و کابل، کامپاندینگ مشکی و بسیاری مثال دیگر، از جمله موارد کاربرد نانومستربچ مشکی میباشد. این محصول، دارای درصد مصرف بهینه و صرفه اقتصادی واقعی است.

_

_

_