نانوپلی اتیلن خودرنگ 100

ALMAN 100 | ALL GRADES

جهت استفاده مستقیم و صددرصدی در فرایند تولیدی و به منظور مشکی کردن ذاتی لوله پلی اتیلن بدون نیاز به مستربچ مشکی
قابل تولید در صنایع بالادستی پتروشیمی و همچنین پائین دستی تولیدکننده گرانول، مستربچ و کامپاند(آمیزه)

با اختراع نانوآمیزه، دوران مصرف آمیزه، پایان یافت
نانوآمیزه ها یکی دیگر از محصولات منحصر به فرد دکتر آلمن میباشند که برای اولین بار در کشور طراحی و تولید گردیده اند.

این محصول تحت عنوان “نانوپلی اتیلن خودرنگ مشکی با حفظ خواص PE100 توسط نانوفناوری” در سال 1389 به ثبت اداره ثبت اختراع و مالکیت صنعتی ایران رسیده است.

_

_