سلام و درود

این فرم جهت ثبت سفارش مورد نظر شما مشتری گرانقدر مهیا گردیده است.

گرید درخواستی شما :

میزان سفارش :

خواهشمنداست بر مبنای کیلوگرم درج گردد.

نحوه تسویه حساب :

توضیحات تکمیلی (در صورت نیاز) :

نام و نام خانوادگی :

نام شرکت :

سمت در شرکت :

شماره تماس مستقیم :

سپاس از حسن انتخاب شما

بزودی متخصصین ما با شما تماس خواهند گرفت.

خواهشمند است SUBMIT را بفشارید.