طـــراحـــی فــرمــولاســیون و اصلاح فرایـنــد

دکـتـر آلــمــن، به منظور پاسخگویی به نیاز بازار و با هدف برخورداری صنعت از فرمولاسیون های جدید منطبق بر محصولات و فرایندهای تولیدی موجود در کارخانجات ایشان، با اتکا به دانش فنی نخبگان و متخصصین خود، اقدام به راه اندازی واحد تخصصی طراحی فرمولاسیون و اصلاح فرایند نموده است.

این واحد، پس از امکان سنجی و بررسی فرایند تولیدی مشتری گرامی، نسبت به طراحی روش های بهبود فرایند و سپس طراحی فرمولاسیون منطبق با فرایند اصلاحی، اقدام مینماید.

این فرم با هدف ارائه شایسته ترین پیشنهاد به شما مشتری گرانقدر مهیا گردیده است و هدف، خلق برترین انتخاب است.

پلیمر پایه :

نوع فرایند :

صنعت :

ماهیت محصول درخواستی :

خاصیت محصول درخواستی :

ظاهر محصول درخواستی :

توضیحات (در صورت نیاز) :

هر گونه موردی که در سوالات این فرم، درج نشده و در ذهن شماست...

نام :

نام شرکت :

سمت در شرکت :

شماره تماس مستقیم

سپاس از حسن انتخاب شما

بزودی متخصصین ما با شما تماس خواهند گرفت.

خواهشمنداست SUBMIT  را بفشارید