”  تولیدات برند دانش بنیان دکـتــر آلـمـن | دارای ثبت اختراع “

ارتقاء فوری کیفیت | کاهش قیمت تمام شده | صرفه اقتصادی واقعی

نانومستربچ رنگ

نانومستربچ سفید

نانومستربچ های افزودنی

نانو کمک فرایند پلیمری گریدهای PE, PP, PET

نانو کمک فرایند پلیمری گریدهای PVC 

نانومستربچ تجزیه پذیر

نانومستربچ آنتی باکتریال

نانومستربچ آنتی وایرال

سازگارکننده و پخش کننده

نانوکامپاند تمیزکننده و شوینده سیلندر و ماردون

نانو واکس

سوپر واکس

کامپاند نانومودیفاید

نانومستربچهای وان پک

اکسی واکس

نانومستربچ رطوبت گیر

نانومستربچ مشکی

نانوکامپاند خود رنگ مشکی

نانوکامپاند نشاسته/پلیمر

نانوکامپاند تقویت شده

”  محصولات تخصصی اختراعی دکـتــر آلـمـن | دارای ثبت اختراع “

ارتقاء فوری کیفیت | کاهش قیمت تمام شده | صرفه اقتصادی واقعی

نانومستربچ رنگ

نانومستربچ سفید

نانومستربچ های افزودنی

نانو کمک فرایند پلیمری گریدهای PE, PP, PET

نانو کمک فرایند پلیمری گریدهای PVC 

نانومستربچ تجزیه پذیر

نانومستربچ آنتی باکتریال

نانومستربچ آنتی وایرال

سازگارکننده و پخش کننده

نانوکامپاند تمیزکننده و شوینده سیلندر و ماردون

نانو واکس

سوپر واکس

کامپاند نانومودیفاید

نانومستربچهای وان پک

اکسی واکس

نانومستربچ رطوبت گیر

نانومستربچ مشکی

نانوکامپاند خود رنگ

نانوکامپاند نشاسته/پلیمر

نانوکامپاند تقویت شده

_

فروش ویژه هر هفته | نانو مستربـچ های سفـیــد

11 تن نانو مستربـچ سفید گرید روتومولدینـگ | 9 تن نانو مستربـچ سفید گرید گـونی بافی

_

_